Open main menu

Wikipedia β

Maskisin
Omîkisaskisina okimâw Washakie, Yôtin-sîpiy Askîhkân(Shoshone),Wyoming, c.1900

Maskisin:(NI) Inanimate Noun, (plural: maskisina)

PahkekinweskisinEdit

Nehiyawak maskisinihkâkewak pahkekiwniw, apsismôsoswayân, mostoswayân, ahpô kîkway yôskipahkewiniw. Maskisin ayâw mistahi wîcihiwewina:

  • maskisineyapiy (moccasin string)
  • wâskâkwâson (seam at top of the moccasin)
  • manakâskisitân (moccasin sole)
  • asesiniw (tongue of the moccasin)
  • wâskâhkwaneyakwâcikan (upper part of the moccasin)
  • tihtipahkwanekwâcikan (upper part, covering ankle, part which folds down)

MaskisinaEdit

Misiweskamik ayisiniw ayâwak nanâtohk maskisina.

Nitawâpi wayawîtimihkEdit